Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Серія «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка»

Зміст і анотації

№ 1081, випуск 68, 2013

Ця сторінка Англійскою / This page in EnglishНгуєн Ван Куінь, Про одну властивість функції $\|x-y\|^{2-m}$, C. 4-9.

Ядро $ h_m(x-y)=\|x-y\|^{2-m}$ відіграє важливу роль в теорії субгармонічних у просторі $\mathbb{R}^m (m\ge3) $ функцій. Ми розглядаємо ядро $h_m(x-y)$ для будь-якого $y\in\mathbb{R}^m$ як елемент простору $L_p(\gamma,\mathbb{R}^m)$. У статті наводиться достатня умова на міру $\gamma$ для того, щоб функція $ h_m(x-y)\in L_p(\gamma,\mathbb{R}^m)$ була рівномірно неперервною за переметром $y$ у $\mathbb{R}^m $. Наводяться приклади конкретних мір $\gamma$, які задовольняють наведену умову.

Ключові слова: (m-1)-мірна міра Хаусдорфа, рівномірна неперервність.

2000 Mathematics Subject Classification: 31B10, 46E27. [ Повний текст (PDF) ]   Вгору .
Костянко А. Г., Множина граничних точок інтегральних сум Хенстока-Курцвейля векторнозначної функції, C. 10-20.

Ми вводимо поняття множини граничних точок $I_{H-K}(f)$ інтегральних сум Хенстока-Курцвейля функції $f: [0, 1]\to X$, де $X$ - банахів простір, і вивчаємо його властивості. Зокрема, ми будуємо приклад неінтегрованої функції $f$, множина граничних точок котрої складається рівно з однієї точки. Також ми знаходимо достатні умови, що гарантують опуклість множини граничних точок.

Ключові слова: : інтеграл Курцвейля-Хенстока, банахів простір, множина граничних точок інтегральних сум.

2000 Mathematics Subject Classification: 46B20, 28B05.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору .


Массалітіна Є.В, Задача Гурса з імпульсними збуреннями, C. 21-32.

Знайдена оцінка для функції двох змінних, що задовольняє задачі Гурса з даними на характеристиках та отримує імпульсні збурення на заданих кривих.

Ключові слова: інтегральні нерівності, рівняння гіперболічного типу, імпульсні збурення..

2000 Mathematics Subject Classification: 34A37, 35L70, 58J45.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Марченко В.А., Симетрично-спектральні оператори у просторах $\ell_p$ $(1\leq p< \infty)$ та $c_0$, C. 33-44.

В роботі введено поняття симетрично-спектрального оператора, що узагальнює поняття спектрального за Рисом оператора на випадок банахових просторів із симетричним базисом. Отримано теорему про основні властивості симетрично-спектральних операторів у просторах $\ell_p$ $(1\leq p< \infty)$ та $c_0$.

Ключові слова: симетрично-спектральний оператор, симетричний базис, $C_0$-напівгруппа.

2000 Mathematics Subject Classification: 47B40, 47A10, 47D06. [ Повний текст (PDF) ]   Вгору .
Штефан Т.О., Величко О.В., Дослідження потенційної енергії формозміни в прямокутній плиті, на яку тисне опуклий штамп, C. 45-53.

Розглядається стаціонарна задача про просторову деформацію штампом плити у вигляді прямокутного паралелепіпеда. Досліджується вплив геометричних та механічних параметрів плити на поведінку функції потенційної енергії формозміни. Чисельні результати наведено для штампу, поверхня якого є синусоїдальною в двох вимірах.

Ключові слова: : плита, штамп, просторова деформація, четверта гіпотеза міцності, потенційна енергія, зона пластичності.

2000 Mathematics Subject Classification: 74G65.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору .


Сировацький В.М., Функціональні моделі коммутативних систем операторів близьких до унітарних, C. 54-66.

Знайдени оператори, які визначають основну комутативну систему лінійних обмежених операторів $ T_1, T_2 $ комутативного унитарного метричного вузла. Оператори задаються у термінах збудованої для системи $ T_1, T_2 $ функціональної моделі.

Ключові слова: : Функціональна модель, комутативна система операторів.

2000 Mathematics Subject Classification: 47A45.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору .


Коробов В.І., Луценко А.В., Експоненціальна стабілізація одного класу нелінійних систем з обмеженим керуванням, C. 67-75.

Розглядається задача робастної експоненціальної стабілізації сімейства керованих нелінійних систем, що містить невизначеності і нелінійно залежить від управління. Отримано достатні умови робастної стабілізації та синтезовані регулятори, які здійснюють робастну стабілізацію. Наведено чисельні приклади.

Ключові слова: : експоненцiальна стабiлiзацiя, робастнiсть.

2000 Mathematics Subject Classification: 93D15.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору .


Скорик В.О., Про множинупозиційних керувань, які вирішують задачу глобального синтезу для лінійного рівняння в гільбертових просторах, C. 76-83.

На основі метода функціонала керованості показано, що для лінійного рівняння з обмеженим кососамоспряженим оператором у гільбертових просторах будь-яка незростаюча невід'ємна на невід'ємній півосі функція, яка має деяке число точок спадання та на деякому відрізку від'ємну похідну, породжує позиційне керування, яке вирішує задачу глобального синтезу.

Ключові слова: : задача глобального синтезу, гільбертовий простір, лінійне рівняння.

2000 Mathematics Subject Classification: 93B50.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору .
Повернення на початок сторінки.       Англiйскою / English

Зміст і анотації       Головна сторінка.


Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V. N. Karazina, Seriya «Matematyka, prykladna matematyka i mekhanika»

;   Different visitors (IPs) since May 2, 2015: Free counters!