Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Серія «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка»

Вільний доступ до повних текстів всіх статей                   ISSN 2523-4641 (Online), ISSN 2221-5646 (Print)

Зміст і анотації

Том 86, 2017

Ця сторінка Англійскою / This page in English


[Main page]     [About]     [Editorial board]     [For authors]     [Current Issue / Archives]     [Related]    

Вишневецький О.Л., Випадкові блукання на скінченних групах із класовою ймовірністю: алгебраїчний підхід, C. 4-9.

Добре відомі необхідні і достатні умови збіжності $n$-кратної згортки імовірності на скінченній групі $G$ до рівномірної (тривіальної) імовірності на $G$ при $n\rightarrow\infty$. Оцінці швидкості цієї збіжності присвячено багато робіт. Ціль статті --- одержання оцінок швидкості цієї збіжності для ймовірностей, постійних на класах спряжених елементів скінченних груп.

Ключові слова: імовірність; скінченна група; збіжність.

2010 Mathematics Subject Classification: 20D99; 60B15; 60B10.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Сисоєв Д.В., Умови існування єдиного положення рівноваги задачі Коші для лінійних матричних диференціально-алгебраїчних рівнянь, C. 10-17.

Встановлено достатні умови існування єдиного положення рівноваги задачі Коші для диференціально-алгебраїчних рівнянь. Запропонована конструктивна схема побудови положення рівноваги задачі Коші у випадку, коли лінійний оператор $L,$ відповідний однорідної частини рівняння не має оберненого.

Ключові слова: диференціально-алгебраїчні матричні рівняння; псевдообернена матриця.

2010 Mathematics Subject Classification: 15A24; 34В15; 34C25.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Христіянин А.Я., Луківська Дз.В., Деякі узагальнення p-локсодромних функцій, C. 18-25.

Розглянуто функціональне рівняння $f(qz) = p(z)f(z), z \in \mathbb{C} \backslash \{0\}, q \in \mathbb{C} \backslash \{0\}, |q|<1.$ При певних фіксованих елементарних функціях $p(z)$ знайдено його мероморфні розв'язки. Ці розв'язки є деякими узагальненнями $p$-локсодромних функцій і можуть зображатися за допомогою первинної функції Шотткі-Кляйна, як і класичні $p$-локсодромні функції.

Ключові слова: локсодромна функція; $p$-локсодромна функція; первинна функція Шотткі-Кляйна.

2010 Mathematics Subject Classification: 30D30.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Чорномаз Б.О., Нижня границя на кількість конерозкладних елементів в екстремальних решітках, C. 26-48.

Екстремальними називаються решітки, максимальні за розміром відносно кількості $n$ своїх нерозкладних елементів, при обмеженні на розмірність Вапніка-Червонекіса $k$. Цілком природньо, з іншого боку, оцінювати розмір решітки також відносно кількості її конерозкладних елементів. Ми покажемо, що в кожній $(n,k+1)$-екстремальній решітці існує $k$ неперетинаючихся ланцюгів конерозкладних елементів, кожний довжини $n-k+2$.

Ключові слова: Екстремальні решітки; розмірність Вапника-Червонекіса; конерозкладні елементи.

2010 Mathematics Subject Classification: 06B05; 05D99.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Чоке-Ріверо Абдон Теорема Харитонова та робастна стабілізація, засновані на ортогональних поліномах, C. 49-68.

Представлена теорема Харитонова для інтервальних поліномів у термінах ортогональних поліномів на $[0,+\infty)$ та їх поліномів другого ступеня. Запропонований клас керувань, які робастно стабілізують канонічну систему.

Ключові слова: теорема Харитонова; ортогональні поліноми; поліноми Гурвиця; стабілізація керованих систем.

2010 Mathematics Subject Classification: 34D20; 42C05; 30E05; 93D21.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.Повернення на початок сторінки.       Англiйскою / English

Зміст і анотації       Головна сторінка.


Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V. N. Karazina, Seriya «Matematyka, prykladna matematyka i mekhanika»

[Main page]     [About]     [Editorial board]     [For authors]     [Current Issue / Archives]     [Related]    

;   Different visitors (IPs) since May 2, 2015: Free counters!