Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Серія «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка»

Open access journal                   ISSN 2523-4641 (Online), ISSN 2221-5646 (Print)

Зміст і анотації

Том 85, 2017

Ця сторінка Англійскою / This page in EnglishНгуєн Ван Куінь, Збіжність послідовності канонічних потенціалів в просторі $L_{1,loc}(\mathbb{C})$, C. 4-15.

У теорії субгармонічних і $ \delta $-субгармонічних функцій суттєву роль відіграє теорія потенціалу. У статті пропонується посилення варіанту Азаріна теореми про збіжність послідовності канонічних потенціалів в просторі $L_{1,loc}(\mathbb{C})$.

Ключові слова: канонічний потенціал; міра Радону; широка збіжність.

2010 Mathematics Subject Classification: 31A05, 31B05.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Абдон Чоке-Ріверо, Мультиплікативне зображення резольвентної матриці усіченої матричної проблеми моментів Хаусдорфа в термінах нових параметрів Дюкарева-Стільтьєса. C. 16-42.

Отримано мультиплікативний розклад резольвентної матриці усіченої матричної проблеми моментів Хаусдорфа у випадку непарного та парного числа моментів в термінах нових матричних параметрів Дюкарева-Стільтьєса. Крім того, ми перетворюємо множники Бляшке-Потапова допоміжних резольвентних матриць; кожний множник уявлено через параметри Дюкарева-Стільтьєса.

Ключові слова: ортогональні матричні многочлени; параметри Дюкарева-Стільтьєса; резольвентна матриця; неперервні дроби.

2010 Mathematics Subject Classification: 30E05, 42C05, 47A56, 30B70.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Зеленський О.В., Дармосюк В.М., Звичайні вагові функції допустимих сагайдаків. C. 43-51.

У роботі знайдено класи сагайдаків зі звичайними ваговими функціями та знайдено сагайдаки, для яких не існує звичайних вагових функцій.

Ключові слова: матриця показників; допустимий сагайдак матриці показників; вагова функція допустимого сагайдака.

2010 Mathematics Subject Classification: 16G20, 16G30.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Дімітрова-Бурлаєнко В.М., Майже автоморфна похідна майже автоморфної функції. C. 52-61.

У цій статті отримані умови, в яких похідна неперервної майже автоморфної (асимптотично майже автоморфної, майже періодичної, асимптотично майже періодичної) функції залишається неперервною майже автоморфною (асимптотично майже автоморфною, майже періодичною, асимптотично майже періодичною) функцією, відповідно.

Ключові слова: похідна; майже автоморфна; асимптотично майже автоморфна функція.

2010 Mathematics Subject Classification: 43A60.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Чуйко С.М., Про узагальнення теореми Ньютона-Канторовича. C. 62-68.

Отримано конструктивні умови розв'язності, а також ітераційну схему, для знаходження розв'язків нелінійного рівняння, які узагальнюють відому теорему Ньютона-Канторовича. Досліджено випадок нелінійного рівняння, розмірність якого, не збігається з розмірністю невідомої.

Ключові слова: метод Ньютона-Канторовича; ітераційна схема; нелінійне рівняння; псевдообернена матриця.

2010 Mathematics Subject Classification: 15A24; 34В15; 34C25.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.Повернення на початок сторінки.       Англiйскою / English

Зміст і анотації       Головна сторінка.


Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V. N. Karazina, Seriya «Matematyka, prykladna matematyka i mekhanika»

;   Different visitors (IPs) since May 2, 2015: Free counters!