Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Серія «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка»

Вільний доступ до повних текстів всіх статей                   ISSN 2523-4641 (Online), ISSN 2221-5646 (Print)

Зміст і анотації

Том 83, 2016

Ця сторінка Англійскою / This page in EnglishКадець В.М., Заварзіна О.О., Пластичність одиничної кулі простору $\ell_1$, C. 4-9.

У нещодавній статті Каскалеса, Кадеця, Оріуели та Вінглера показано, що у будь-якому строго опуклому банаховому просторі $X$ кожна нерозтягуюча бієкція $F: B_X \to B_X$ є ізометрією. Ми розповсюджуємо отриманий результат на простір $\ell_1$, який не є строго опуклим.

Ключові слова: нерозтягуюче відображення; одинична куля; пластичний простір.

2000 Mathematics Subject Classification: 46B20.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Чуйко С.М., Про регуляризацію лінійних матричних рівнянь, C. 10-20.

Лінійні матричні рівняння широко використовуються в теорії стійкості руху, теорії керування, а також у задачах про відновлення зображень. У статті запропоновані оригінальні умови регуляризації, а також схема знаходження розв'язків збуреного матричного рівняння, зокрема, рівняння Сільвестра, у випадку, коли лінійний матричний оператор $L,$ відповідний до однорідної частини узагальненого матричного рівняння, не має оберненого.

Ключові слова: матричне рівняння Сильвестра, матричне рівняння Ляпунова, умови регуляризації, псевдообернена матриця.

2000 Mathematics Subject Classification: 15A24, 34В15, 34C25.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Ігнатович С. Ю., Явний розв'язок задачі швидкодії для одної нелінійної тривимірної системи, C. 21-46.

Розглядається задача швидкодії для системи $\dot x_1=u$, $\dot x_2=x_1$, $\dot x_3=x_1^3$. Даються явні формули для знаходження оптимальних керувань. Отримано явний розв'язок задачі оптимального синтезу.

Ключові слова: нелінійні керовані системи, швидкодія, явний розв'язок.

2000 Mathematics Subject Classification: 93C10, 49K30.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Макаров О.А., Керованість еволюційного диференціального рівняння в частинних похідних C. 47-56.

Доведена $0$-керованість будь-якого еволюційного диференціального рівняння в частинних похідних зі сталими коефіцієнтами в просторі нескінченно диференційовних швидко спадаючих функцій. Наведено умови, за якими керування не залежить від часу. Розглянуто також релейні керування для класичних рівнянь математичної фізики.

Ключові слова: 0-керованість, крайова задача, перетворення Фур'є, релейне керування.

2000 Mathematics Subject Classification: 35S10.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Чуєшов Ігор Дмитрович (некролог). C. 57-59.

        [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Дубовий Володимир Кириллович. До сімдесятиріччя з дня народження. C. 60-61.

  [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.;   Different visitors (IPs) since May 2, 2015: Free counters!