Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Серія «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка»

Вільний доступ до повних текстів всіх статей                   ISSN 2523-4641 (Online), ISSN 2221-5646 (Print)

Зміст і анотації

Том 82, 2015

Ця сторінка Англійскою / This page in EnglishГордевський В.Д., Гукалов О.О., Бімодальний розподіл з деякими максвелівськими модами для рівняння Брайана-Піддака, C. 4-18.

Побудовано наближений розв'язок рівняння Брайана-Піддака у вигляді бімодального розподілу з максвелівськими модами, що описують рух газу типу ''прискорення-ущільнення''. Отримані різні достатні умови мінімізації відхилу з неоднорідною вагою для моделі шорсткуватих куль.

Ключові слова: рівняння Брайана-Піддака, шорсткуваті кулі, ''прискорення-ущільнення'', відхил з неоднорідною вагою.

2000 Mathematics Subject Classification: 76P05, 45K05, 82C40, 35Q55.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Суділовська В.І., Опис операторів C-симетрії у випадку простору C^2, C. 19–26.

Описано всі оператори C в двовимірному гільбертовому просторі C^2 за допомогою матриць Паулі. Знайдено умови на J_\alpha-самоспряжений оператор, які гарантують йому властивість C-симетрії.

Ключові слова: простір Крейна, індефінітна метрика, C-симетрія, матриці Паулі.

2000 Mathematics Subject Classification: 47A55, 47A57, 47B25.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Чуйко С.М., Про розв'язання лінійних матричних рівнянь, C. 27-33.

Лінійні матричні рівняння широко використовуються в теорії стійкості руху, теорії управління, а також у задачах про відновлення зображень. У статті запропоновані оригінальні умови розв'язності, а також схема знаходження розв'язків неоднорідного узагальненого матричного рівняння і, зокрема, рівняння Сільвестра, у випадку, коли лінійний матричний оператор L, відповідний до однорідної частини узагальненого матричного рівняння не має оберненого.

Ключові слова: матричне рівняння Сильвестра, матричне рівняння Ляпунова, псевдообернена матриця.

2000 Mathematics Subject Classification: 15A24, 34A15, 34C25.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Олійник О.В., Дослідження одного класу систем нелінійних рівнянь, C. 34-46.

В роботі досліджено і описано розв'язки системи нелінійних рівнянь, яка лежить в основі побудови трикутних моделей комутативних систем лінійних несамоспряжених операторів. Розглянуто випадок кратного спектру спектральної щільності.

Ключові слова: трикутні моделі, комутативні системи лінійних несамоспряжених операторів, власні вектори.

2000 Mathematics Subject Classification: 47A48, 47N20, 34G20.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Гук Н.А., Степанова Н.І., Ідентифікація жорстких включень у тонкій пластині., C. 47-60.

Розглядається задача ідентифікації розташування жорстких включень у тонкій пластині. Для дискретизації невідомих функцій математичної моделі використовується метод скінченних елементів. Геометрична обернена задача формулюється в умовно-коректній постановці з урахуванням обмежень на множину розв'язків. Ідентифікація параметрів включення виконується шляхом мінімізації функції Лагранжа.

Ключові слова: жорстке включення, геометрична обернена задача, метод скінченних елементів, функція Лагранжа.

2000 Mathematics Subject Classification: 74G75.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Зеленський О.В., Дармосюк В.М., Cума елементів зведеної матриці показників, C. 61-66.

У роботі досліджуються можлива сума елементів зведеної матриці показників та можлива сума елементів зведеної матриці показників з сагайдаком без петель.

Ключові слова: матриця показників; допустимий сагайдак матриці показників.

2000 Mathematics Subject Classification: 16G20, 16G30.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Гришин А.П. (некролог). C. 67-68.         [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.Повернення на початок сторінки.       Англiйскою / English

Зміст і анотації       Головна сторінка.


Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V. N. Karazina, Seriya «Matematyka, prykladna matematyka i mekhanika»

;   Different visitors (IPs) since May 2, 2015: Free counters!