Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Серія «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка»

Зміст і анотації

№ 1120, випуск 69, 2014

Ця сторінка Англійскою / This page in EnglishНіколаєв О.Г., Танчік Є.А., Про розподіл напружень в круговому нескінченному циліндрі з циліндричними порожнинами, C. 4-19.

Досліджено неосесиметричну крайову задачу теорії пружності для багатозв'язного тіла з циліндричними границями. Розв'язок будується у вигляді суперпозиції базисних розв'язків рівняння Ламе в системах координат, віднесених до центрів граничних поверхонь тіла. Граничні умови задовольняються точно узагальненим методом Фур'є. Проведено чисельний аналіз напружень в зонах їх найбільшої концентрації.

Ключові слова: багатозв'язне тіло, циліндричні границі, узагальнений метод Фур'є, концентрація напружень.

2000 Mathematics Subject Classification: 74E30.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Душкін В.Д., Обгрунтування чисельного розв'язку граничних інтегральних рівнянь задач розсіювання хвиль на імпедансній стрічці, C. 20-28.

Дано обґрунтування методу чисельного розв'язку систем граничних інтегральних рівнянь задачі розсіювання хвиль на імпедансній стрічці. Доведено збіжність послідовності наближених розв'язків до точного розв'язку.

Ключові слова: граничні інтегральні рівняння, швидкість збіжності процесу наближень, многочлени Чебишева.

2000 Mathematics Subject Classification: 41A55.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Скорик В.О., Побудова множин інерційних керувань для деякого класу лінійних неавтономних неоднорідних систем, C. 29-63.

Для деякого класу лінійних неавтономних неоднорідних систем без використання фундаментальної матриці неавтономної системи побудовано множини керувань, які вирішують, відповідно, задачу синтеза і задачу стабілізації та задовольняють разом із похідними до заданого порядку задані обмеження.

Ключові слова: лінійна неавтономна неоднорідна система, задача синтезу, інерційні керування.

2000 Mathematics Subject Classification: 37N35, 93B50, 93B52.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Макаров О.А., Левкін Д.А, Багатоточечна крайова задача для псевдодіференціальних рівнянь у поліслої, C. 64-74.

Розглядається багатоточкова крайова задача в полішарі, з'ясовуються умови коректності такої задачі, доводиться існування коректної задачі для будь-яких рівнянь зазначеного класу, а також з'ясовується якими псевдодиференціальними операторами можна збурювати дану задачу, щоб вона залишалася коректною.

Ключові слова: теорія псевдодіференціальних рівнянь, крайова задача, метод перетворення Фур'є.

2000 Mathematics Subject Classification: 35S10.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Бебія М.О., Стабілізація систем зі степеневою нелінійністю, C. 75-84.

У роботі розглядається задача стабілізації для нелінійної некерованої за першим наближенням системи $\dot x_1=u$, $\dot x_2=x_1$, \ldots, $\dot x_{n-1}=x_{n-2}$, $\dot x_n=x_{n-1}^{2k+1}$. Побудова стабілізуючого керування проводиться на основі методу функції Ляпунова, наведено опис області притягання.

Ключові слова: нелінійна стабілізація, нелінійні системи, метод функциї Ляпунова.

2000 Mathematics Subject Classification: 93D15.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Чуйко С.М., Про розв'язання матричних рівнянь Ляпунова, C. 85-94.

Матричні рівняння Ляпунова широко використовуються в теорії стійкості руху, а також при розв'язанні диференціальних рівнянь Ріккаті. Якщо структура загального розв'язку однорідної частини рівняння Ляпунова добре вивчена, то розв'язання неоднорідного рівняння Ляпунова досить громіздке. У статті запропонована формула побудови частинного розв'язку неоднорідного рівняння Ляпунова.

Ключові слова: матричне рівняння Ляпунова, рівняння Ріккаті, псевдообернення оператора.

2000 Mathematics Subject Classification: 34B15.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Новиков Б.В. (некролог), C. 96-98.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.
Повернення на початок сторінки.       Англiйскою / English

Зміст і анотації       Головна сторінка.


Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V. N. Karazina, Seriya «Matematyka, prykladna matematyka i mekhanika»

;   Different visitors (IPs) since May 2, 2015: Free counters!